Archives

Implementacija elektronske pisarnice u JP EPS

Prezentacija se sastoji od tri celine: Primeri do sada implementiranih rešenja za elektronsko upravljanje dokumentacijom, uz korišćenje Oracle tehnologija; Odabrane funkcionalnosti elektronske pisarnice JP EPS; Odabrana tehnička rešenja u realizaciji elektronske pisarnice JP EPS.   Akcenat prezentacije je stavljen na poslovne probleme koji su rešeni u dosadašnjim implementacijama, kao i na iskustva stečena tom prilikom. […]

Elektronska pisarnica u Elektroprivredi Srbije – kako pomiriti papir i moderno poslovanje?

Predmet ove prezentacije je: studiju slučaja uvođenja novog programskog rešenja za zavođenje i distribuiranje poslovne dokumentacije EPS-a, kao i kao i moduli za Elektronsku pisarnicu i vođenje putnih naloga koji su trenutno u eksploataciji u EPS-u, i korišćena tehnološka platforma za aplikaciju faDoc koja uređuje oblast upravljanja poslovnom dokumentacijom. Kroz EPS-ove objekte svakodnevno cirkuliše velik […]

SQL Model Clause: A Gentle Introduction

The Model Clause adds spreadsheet-like functionality to the SQL language. Very powerful stuff, yet the syntax can be quite daunting. With the Model Clause, you define a multidimensional array from query results and then apply formulas to this array to calculate new values. This presentation will give you a gentle introduction in the complex syntax […]

Implementacija modula nabavke Oracle eBS-a u ERP sistem Elektroprivrede Crne Gore a.d.

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) je nacionalna elektroenergetska kompanija osnovana radi obavljanja privredne djelatnosti, odnosno proizvodnje, kupoprodaje, distribucije i snabdijevanja električnom energijom privrede i stanovništva, izgradnje i održavanja elektroenergetskih objekata, proizvodnje i nadzora, kao i drugih djelatnosti propisanih statutom EPCG, a sve sa ciljem zadovoljenja potreba potrošača Crne Gore. EPCG se sastoji od devet […]