Archives

Zaštita i sigurnost podataka

Predavanje će pokazati neke metode i načine zaštite podataka od prirodnih katastrofa i takođe od aplikativnih grešaka. Nećemo govoriti samo o siugurnostnim kopijama podataka, nego i o “RAC” i “Physical Standby”. Napomenuti ćemo nekoliko saveta za sprečavanje neovlašćenih pristupa. Iako će biti predavanje malo marketinško ofarbano (Oracle & Abakus +), razmatrati ćemo “bestpractice” metode, koje […]