APEX + Google Maps + Insurance

U današnje vreme, Google servisi su postali skoro nezaobilazni u različitim poslovnim oblastima.

Svakako, najviše korišćena je Google Maps platforma. Na ovom predavanju će učesnici biti upoznati sa integracijom Oracle Apex aplikacija i Google Maps platforme. Biće predstavljen postupak za kreiranje Google mapa u samim aplikacijama kao i korišćenje određenih Google Maps servisa koji su sastavni deo Google Maps JavaScript API-ja. Integracija će biti prikazana kroz konkretan primer upotrebe Google mapa u Apex aplikaciji za upravljanje jedinstvenim rizicima u industriji osiguranja.

 

Development Oracle Application Express
Location: Conference hall A Date: May 25, 2016 Time: 3:30 pm - 4:20 pm smanja_mala Saša Šmanja