APEX Shared Components

Ako idemo u dokumentaciju proveriti šta su Shared Components, nalazimo sledeću definiciju: “Shared components can display or be applied on any page within an application.” Ali kada se zapravo prijavimo u APEX i pogledamo Shared Components, možemo primetiti da ova definicija samo u određenoj (maloj) mjeri opisuje realno stanje. Shared Components podeljene su u više paketa (Application Logic, Security, User Interface, …) i baš za svaki od tih paketa mogli bi napraviti odvojeno predavanje pa čak i više njih. Na predavanju ćemo se fokusirati na četiri oblasti: – Inovacije koje donosi verzija APEX 5.0; – šta je zapravo znači Shared (ko i gde se deli – to je moguče i van APEXa); – Pregled često previđenih komponenti (shortcuts, build options); – Upravljanje prevodima internih poruka koristeći aplikaciju APEX Text Messages

Development Oracle Application Express
Location: Conference hall A Date: May 25, 2016 Time: 4:30 pm - 5:20 pm slika_aljaz Aljaž Mali