Deja Vu

Da bi se postigao kontinuitet poslovanja obično se podešava rezervni sistem, koji stoji u spremnosti
za pružanje usluga u slučaju kvara primarnog sistema. Takvi sistemi većinu vremena nalaze se u
praznom hodu, pogotovo kada su u pitanju geografsko udaljeni sistemi koji štite od raznih
katastrofa na primarnoj lokaciji.
Pored programskog servisa trebamo zaštititi podatke i osigurati, da su na raspolaganju rezervnom
sistemu u slučaju prebacivanja na njega, šta je mnogo teže postići. Pogotovo kad se koristi
standardno izdanje Oracle baze podataka.
Da li je moguće izgraditi sistem, koji se ne bi puno vremena nalazio u praznom hodu, stajao u
spremnosti za pružanje usluge a istovremeno garantirao, da se podaci ne izgube?
Na predavanju ćemo pokazati kako je moguće izgraditi takav sistem.

Databases & Infrastructure
Location: Conference hall A Date: May 27, 2016 Time: 10:30 am - 11:15 am Boris_Oblak Boris Oblak