Implementacija elektronske pisarnice u JP EPS

Prezentacija se sastoji od tri celine:

  • Primeri do sada implementiranih rešenja za elektronsko upravljanje dokumentacijom, uz korišćenje Oracle tehnologija;
  • Odabrane funkcionalnosti elektronske pisarnice JP EPS;
  • Odabrana tehnička rešenja u realizaciji elektronske pisarnice JP EPS.

 

Akcenat prezentacije je stavljen na poslovne probleme koji su rešeni u dosadašnjim implementacijama, kao i na iskustva stečena tom prilikom. Sa tehnološke strane, u centru pažnje je integracija Oracle WebCenter Content rešenja za upravljanje dokumentacijom i Oracle APEX alata namenjenog izradi korisničkog interfejsa i implementaciji aplikativne logike. Takođe, ukratko se opisuje i integracija pomenutih rešenja i sa drugim proizvodima, od kojih neki i ne spadaju u Oracle portfolio.

 

Implemented solutions - showcase Oracle Application Express
Location: Conference hall A Date: May 26, 2016 Time: 11:00 am - 11:50 am velimir Velimir Ćorović Slađana Zečić