Oracle Data Integrator (ODI) u razvoju Business Intelligence sistema

Business Intelligence (BI) postaje praktično nezaobilazan u savremenom poslovanju. Poslovanje, danas, nije zamislivo bez kvalitetnih, agregiranih informacija koje nastaju obradom velikih skupova podataka. Usled kompleksnosti podataka koji se prikupljaju iz sve većeg broja različitih izvora podataka, veliki izazov predstavlja integracija i obrada podataka. Ovi podaci, koji pružaju podršku u donošenju strateških i taktičkih odluka u organizacijama, smeštaju se u Data Warehouse (DW) baze podataka koje predstavljaju centralnu komponentu u BI sistemima. Ovo predavanje namenjeno je onima koji žele više da se upoznaju sa alatima i tehnologijama za projektovanje i implementaciju DW sistema.

Na predavanju biće prikаzаnа prаktičnа primenа i upotrebа alata Oracle Data Integration (ODI) za implementaciju DW sistema. U okviru predavanja biće prezenotovan deklarativni pristup transformaciji podataka (Extract-Load Transform – ELT)  i realizacija procesa integracije podataka u DW sistemima. Takođe, biće predstavljeni osnovni koncepti DW sistema, kao i arhitektura ODI alata.

Business solutions, reporting, BI
Location: Conference hall B Date: May 26, 2016 Time: 4:10 pm - 5:00 pm slavica Slavica Kordić CelikovicM Milan Čeliković