PRIMENA IN-MEMORY ORACLE DATABASE 12C U FUNKCIJI IZVEŠTAVANJA BANKARSKOG INFORMACIONOG SISTEMA

Memorijska baza podataka (In-Memory Database, IMDB) je baza podataka smeštena u glavnoj,
radnoj memoriji racunara. S obzirom na to da su pristup i obrada podataka iz glavne memorije
mnogo brži nego kada su podaci na disku, glavna prednost korišcenja memorijske baze podataka
je upravo izuzetna efikasnost sa stanovišta brzine pristupa podacima i izvršavanja transakcija u
realnom vremenu.
U glavnoj memoriji, podaci kolona, tabela, particija i materijalizovanih pogleda, osim u formatu
reda, mogu biti smešteni u formatu kolona (In-Memory Column Store). Format kolona
obezbeuje vertikalni pristup podacima kojim se postiže veca efikasnost i brzina izvršavanja
upita i izveštavanja nad masovnim podacima u poslovnim informacionim sistemima.
U ovom radu najpre su izloženi koncepti memorijske baze podataka sa naglaskom za koje
operacije ce znacajno biti poboljšane performanse kada se izvršavanju nad baznim objektima ciji
se podaci cuvaju In-Memory Column.

Databases & Infrastructure
Location: Conference hall C Date: May 26, 2016 Time: 9:01 am - 9:51 am Dejan Hadzi-Milosavljevic Dejan Hadži-Milosavljević