dz-photo Damjan Žiberna

Ukratko : uglavnom bezopasan

Diplomirani organizator informatičar, sa više od deset godina iskustava u konsaltingu, implementaciji i održavanju sistema visoke raspoloživosti.


Related Sessions

View full schedule