Dejan Hadzi-Milosavljevic Dejan Hadži-Milosavljević

Dejan Hadži-Milosavljević je diplomirani inženjer i magistar elektrotehničkih nauka. Radio je kao asistent na Elektronskom fakultetu u Nišu na smeru za Računarsku tehniku i informatiku. Kao projektant informacionih sistema radio je u Ministarstvu untrašnjih poslova Republike Srbije u Beogradu, u firmi “H.A.N.D” iz Wiesbadena , i u softverskoj kući “Antegra”. Poslednjih devet godina je zaposlen u Raiffeisen banci Srbije kao Team Leader u IT odseku.


Related Sessions

View full schedule